Maneviyat Nedir

Maneviyat bulunmadi fakat aşağıdaki yazıların size yardımı olabilir
ceeee

.. vazifesini şerefle yaparak bugün memleketlerine dönmüş gaziler vardır. Onlardan şehitlik şarabını içmiş olanların ruhlarına fatihalar sunalım. 1923 (Atatürk'ün S.D. I, S. 308-309) maneviyat..

.. vazifesini şerefle yaparak bugün memleketlerine dönmüş gaziler vardır. Onlardan şehitlik şarabını içmiş olanların ruhlarına fatihalar sunalım. 1923 (Atatürk'ün S.D. I, S. 308-309) maneviyat..

..en meydana geliyordu. Aralarında Türk düşmanlığı hissinden ve Haçlı dayanışmasından başka, birliği teşkil eden unsur yoktu. Osmanlılar ise kumandanlarına son derece hürmetkâr olup, maneviyatları pek yüksekti. Muharebe başlamadan önce Barbaros Hayreddin Paşa, bütün reisleri, Kaptan-ı deryâ baştardasına toplayıp, gemi, silâh ve sayıca fazla olan düşman donanmasının t..

..en meydana geliyordu. Aralarında Türk düşmanlığı hissinden ve Haçlı dayanışmasından başka, birliği teşkil eden unsur yoktu. Osmanlılar ise kumandanlarına son derece hürmetkâr olup, maneviyatları pek yüksekti. Muharebe başlamadan önce Barbaros Hayreddin Paşa, bütün reisleri, Kaptan-ı deryâ baştardasına toplayıp, gemi, silâh ve sayıca fazla olan düşman donanmasının t..

05 | Hunlar

..r götürdüler ve onu inandırdılar. Çin İmparatoru zaferden emin olarak, kuvvetlerinin bir kısmı ile ileri atıldı. Fazla ilerlemenin doğru olmadığını söyleyenlere kızdı ve ordunun maneviyatını bozuyorlar diye onlan zincire vurdu. Fakat ummadığı bir yerde Hunlann baskınına uğradı, ordusu parçalandı. KaoTi geri çekilerek dağlık kesimde bulunan küçük bir kaleye sığındı..

..e zurnalar çalıyorlar, kılıçlarını havada döndürüyorlardı. Türkler harbe gitmiyor, sanki bir bayram şenliği içinde bulunuyorlardı. Türklerin bu neşesi ve galeyanı Bizanslıların maneviyatı üzerinde tesir yaptı. Bu gemiler bir kale gibi yanaşık nizamda Bizans gemilerine yaklaşınca düşmanı bir ok yağmuruna tuttular. Sonra da yelkenlerini tutuşturmak için yağlı paçavralar..

.. devrân!.. Gül aşkıyla dolar kovan; Peteği gül, balı güldür!.. Âlem, güle sarılmaz mı? Gül kastına varılmaz mı?.. Güle kurban verilmez mi? Kulluğu gül, kulu güldür!.. maneviyat..


..:: Online Uyeler ::..

Bi soru sor